top of page
ימים ספורים לחיות

רופא תעסוקתי אומר לחולה  

בבית החולים כי נשאר לו ימים

ספורים לחיות.

האיש חוזר לבית ומספר לאשתו,

שהוא עומד למות מאיידס 

הולך לבית הקפה של היישוב ומספר  לכולם שהוא עומד למות מאיידס,

במקרה פוגש אותו  הרופא

בבית הקפה,

שואל  הרופא , למה אתה מספר לכולם שיש לך איידס, הרי

בכלל יש לך גידול במוח בגלל זה אתה הולך למות.

אומר לו האיש: אני השלמתי עם זה שאני הולך למות, אבל

לא עם זה שמישהו אחר יגע באשתי !

36.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page