top of page
צלחת קציצות

שני אקדמיים במסעדה.

בצלחת יש קציצה גדולה

וקציצה קטנה.

אחד תקע את המזלג שלו בגדולה.

אמר לו חברו: איך ככה תקעת את

המזלג שלך בגדולה , לא נימוסי.

אומר לו : מה היית עושה אתה?

עונה לו: אני הייתי תוקע תמזלג שלי בקטנה.

אמר לו:נו אז הנה היא פה...

126.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page