top of page
להניד את הראש

אישה שמנה אחת מגיעה

לרופא ושואלת אותו

מה היא יכולה לעשות

כדי להרזות. 

עונה הרופא: "את צריכה להתחיל

להניד את הראש שלך ימינה  ושמאלה". 

שואלת האישה:

"ומתי בדיוק אני צריכה לעשות

את זה?" 

עונה הרופא: "בכל פעם שמציעים

לך לאכול..."

41.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page