top of page

שני ילדים באים למורה שלהם בגן החיות

ואחד מהם מצביע על איבר המין של החמור

ושואל את המורה :                                  מה זה המורה     

המורה עונה לו : זה שום דבר                  

הילד מיסתובב לחבר שלו ואמר לו :        

תראה איזה גודל ובשבילה זה שום דבר !

מורה בגן חיות
45.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page