top of page

שני רבנים יושבים ומדברים.

הרב הספרדי:

"אתמול חיתנתי שלושה

זוגות וזה עשה לי

הרגשה טובה לשמח שבעה לבבות". 
הרב האשכנזי : "אתה

מתכוון לששה לבבות..." . 
הרב הספרדי: "לא, התכוונתי לשבעה.

מה אתה חושב שאני עובד בהתנדבות?"

להיתפרנס בכבוד
72.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page