פולני נפטר והגיע לעולם הבא.בגן העדן אמרו לו אתה לא שייך לכאן,בגהינום אמרו לו אתה לא שייך לכאן.אמר הפולני תסגרו בינכם למי אני שייך כי לאשתי אני לא חוזר...!!

כלליות.jpg
כלליות.jpg