top of page

זוג נשוי הלך לטייל בגן חיות ונעמד מול כלוב של גורילה.
הבעל ראה שהגורילה מסתכלת על אישתו ולכן הוא אמר לה, "תפתחי כפתור בחולצה, נראה איך הגורילה תגיב."
האישה פתחה כפתור והגורילה התחילה לקפוץ.
הבעל אמר, "תפתחי עוד כפתור בחולצה, נראה איך הגורילה תגיב."
האישה פתחתה עוד כפתור והגורילה התחילה להשתולל ולנענע את הסורגים.
הבעל אמר, תפתחי עוד כפתור בחולצה, נראה איך הגורילה תגיב."
האישה פתחתה עוד כפתור והגורילה שברה את הסורגים והתחילה לרוץ אחרי האישה.
"מה אני אעשה עכשיו", צרחה האישה לעבר בעלה.
הבעל ענה, "תנסי את מה שאת אומרת לי, תגידי שכואב לך הראש, שלא בא לך…"

117.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page