top of page

תימני נכנס לחנות בגדים ומבקש לקנות חולצה המוכרת מיד מורידה חולצה מידה S ואז התימני אומר מי אמר לך שאני S 

המוכרת ישר אמרה לו עוד לא ראיתי תמני לארג'

114.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page