top of page

שני גברים ואישה היו תלויים

על חבל שהשתלשל ממסוק.

החבל לא היה חזק מספיק

כדי לשאת את כולם

ולכן הם החליטו שעל אחד מהם ליפול למטה -

אחרת כולם יפלו.

אמרה האישה בנאום נוגע ללב:

אני מוכנה להתנדב וליפול מהחבל,

מאחר ואני רגילה לוותר לבעלי

ולגברים אחרים בפרט.

ברגע בו סיימה את נאומה,

היתרגשו הגברים והחלו מוחאים לה כפיים.....

ליפול למטה
FB_IMG_1594582842967 (1).jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page