top of page

שני גברים ואישה היו תלויים

על חבל שהשתלשל ממסוק.

החבל לא היה חזק מספיק

כדי לשאת את כולם

ולכן הם החליטו שעל אחד מהם ליפול למטה -

אחרת כולם יפלו.

אמרה האישה בנאום נוגע ללב:

אני מוכנה להתנדב וליפול מהחבל,

מאחר ואני רגילה לוותר לבעלי

ולגברים אחרים בפרט.

ברגע בו סיימה את נאומה,

היתרגשו הגברים והחלו מוחאים לה כפיים.....

ליפול למטה
133.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page